Andel til Salg - 23, 2.

Generel information om andelsboligforeningen Havehuset

”Havehuset” består af følgende:

 • Aarhus Bygrunde, matr. 1229 & 1230.
 • Norsgade nr. 21 & 23 (forhuset)
 • Norsgade nr. 23B & 23C (baghuset)
 • Norsgade nr. 25 (sidebygning – ikke beboelse)

”Havehuset” består af i alt 11 andelslejligheder af varierende størrelser. Andelslejlighederne – fraset den andel, der nu er til salg - bebos af fire par (heraf to par med børn) samt 6 ”eneboere”.  

Desuden har foreningen udlejet et atelier i sidebygningen til ekstern person.

 

undefined

Andelsværdi og pris

Prisen på andelsbeviset er baseret på den offentlige ejendomsvurdering.

Den fastsættes på den årlige generalforsamling i april. Den totale pris på andelen består af:

 • Værdien af andelsbeviset
 • Forbedringer foretaget af tidligere andelshavere. Disse forbedringer bliver afskrevet efter retningslinjer fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Det er kun reelle udgifter der indgår i forbedringerne – værdien af eget arbejde tillægges ikke.
 • Løsøre (f.eks. hårde hvidevare, løse skabe) – det er frivilligt om man ønsker at købe dem. ”Tilpasset løsøre” er typisk de samme ting, men vil blive forringet i værdi hvis de fjernes og medfører ofte efterreparationer – de ligestilles derfor med forbedringer og skal forblive i lejligheden.

Prisen på andelen er fast og er ikke til forhandling.

 

Finansiering af andel

Køber af andelsbeviset skal betale prisen kontant til ”Havehuset” senest 14 dage før overtagelsesdatoen.
Foreningen indgår ikke aftale om transport med bank.
Foreningens vedtægter har ikke en begrænsning på 80% af andelsværdien ved pantsætning.
Foreningen accepterer ikke forældre-køb, da andelshaver skal bebo lejligheden.

 

Havehusets økonomi

Havehuset har optaget tre typer lån:

 • To kontante byfornyelseslån (1,4% og 9%), hvor vi modtager støtte til renter og afdrag. Udløber i 2026.
 • Tre indekslån fra byfornyelsen, hvor vi modtager 100% støtte til renter og afdrag.
 • Et fastforrentet kontantlån (2%) med 10 års afdragsfrihed. Afdragene begynder i 2029 og lånet udløber i 2049.

Havehuset har ikke rentetilpasningslån, garanti lån eller renteswap.

Foreningen blev byfornyet i 1994 og siden har den årlige udgift til løbende vedligeholdelse været på ca. 30.000 kr. Derudover hensættes 100.000 kr. årligt til større vedligeholdelsesarbejder i fremtiden. I 2012 fik foreningen lavet en bygningsgennemgang, som er basis for de langsigtede vedligeholdelsesopgaver.

Der arbejdes pt. sammen med arkitektfirmaet KAMP, når en større opgave sendes i udbud.

Vi har over årene løbende foretaget større vedligeholdelsesarbejder:

 • 2006: udskiftning af vinduer og facademaling
 • 2009: renovering af opgange
 • 2011: ny mur og hegn mod Thunøgården
 • 2013: kalkning og maling af sidebygning
 • 2016: udvendig isolering af sydvendt gavl på baghuset
 • 2017: etablering af cykelskur
 • 2019: Baghus renovering – nyt tag, renovering af østvendt mur, renovering og maling af nord- og vestvendte mure. Nordvendt skelmur renoveret.

Udgifterne til disse større opgaver blev dækket af de hensatte midler til vedligeholdelse, og de fik derfor ikke indflydelse på andelsværdier eller boligafgift.

Forventede vedligeholdelsesarbejder indenfor de nærmeste år:

 • Renovering af mure (skel og forhus)
 • Opgradering af låsesystem
 • Udskiftning af rørføring til brugsvand og fjernvarme i stigstrenge

Disse opgaver forventes også betalt via hensatte midler.

På grund af stor likviditet har foreningen i en årrække valgt at have en lav boligafgift.
Boligafgiften er nu i færd med at blive ”normaliseret” over en årrække.
Det er generalforsamlingen som fastsætter boligafgiften på baggrund af et budget for det kommende år samt et langtidsbudget der tager højde for udgifter over en længere årrække.

 

Drift af Havehuset

Havehuset er selvadministrerende – dvs. vi foretager selv den daglige administration og viceværtopgaver, hvor det er forsvarligt og lovligt. Opgaver, der kræver håndværksmæssige kompetencer, købes udefra.
Havehuset vælger på sin generalforsamling to tillidsrepræsentanter og to suppleanter, som står for den daglige drift. Desuden vælges folk til diverse udvalg (f.eks. byggeudvalg, haveudvalg, mødeorganisator). Der er altså rigelig med opgaver til alle!

Alle overordnede beslutninger tages af husmødet, som alle andelshavere indkaldes til ca. 12 gange om året. Hertil kommer forårs-, sommer- og efterårsarbejdsdage (typisk en lørdag i dagtimer) samt en julefrokost. Der er mødepligt til husmøder og arbejdsdagene.
Havehuset er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF-rep.dk) og baserer som udgangspunkt sin drift på deres generelle anbefalinger.

 

Husorden

Det er altid en god idé at læse en boligforenings husorden, så man kender forventningerne til hinanden.

Havehusets husorden er tilgængelig på hjemmesiden, og her kan nævnes at vi ikke må holde hund, og at der er rygeforbud i lejlighederne, da røg kan trænge gennem etageadskillelser.

 

Ejerskab til lejligheden

Mange bruger betegnelsen ”at købe en andelsbolig”, men reelt køber man ikke noget, man får derimod overdraget en andel af foreningens formue mod betaling. Betalingen udgøres af andelsværdien. I forbindelse med overdragelsen får man samtidig brugsret til en specifik bolig i foreningen. Dette betyder også, at hvis man gerne vil bygge om i sin bolig, skal man have husmødets tilladelse.

Dette kan godt opleves som en langsommelig proces, men er dog ikke værre end at flere lejligheder er blevet væsentligt ombygget af den enkelte andelshaver gennem tiden. Når en andelshaver selv ombygger ”sin” lejlighed, har man vedligeholdelsespligten og ansvar for fejl ved ombygningen – også for dele som foreningen normalt ville have ansvaret for. Dette ansvar overdrages til en køber ved salg.

 

Fælles arealer

Havehuset råder over to gårde, hvor gården mellem for- og baghuset byder på rigelig plads til de fleste udfoldelser - herunder lettere boldspil, diverse gør-det-selv arbejder, udendørs spisning, cykel- og bilparkering. Pt. er alle fem p-pladser til biler udlejet.
Baggården bruges også til at tørre vasketøj. Foreningen råder over fælles haveredskaber, parasoller, borde, stole og grill. 
Derudover har vi i sidebygningen et fælles træværksted, hvor hver lejlighed har et skab til værktøj mv., to rum til cykelparkering og et fællesrum, som vi pt. benytter til vores julefrokost, til overnattende gæster og andre aktiviteter.
I kælderen under baghuset har vi fælles frysere og vaskerum, hvor vi har tre vaskemaskiner og en tørretumbler samt to rum til tørring af tøj. Resten af kælderen bruges til opbevaring ligesom kældrene under forhuset, 23.

 

Specifik information om andelen som er til salg

Lejligheden

Norsgade 23, 2. sal (forhuset).
Størrelse: 105 m2, 4-værelses lejlighed (BBR).
Indretning: Entré, stue med adgang til køkken og et værelse. To værelser, badeværelse og altan.
Se billeder og plantegning nedenfor.
Fordelingstal: 9,52
Parkeringsplads: Der er pt. ikke en parkeringsplads ledig. Der er mulighed for alm. beboer-parkering i Øgadekvarteret.
Til overtagelse: 15. august 2020

 

Husleje

Boligafgift: 2.927 kr./mdr. – boligafgiften fastsættes af generalforsamlingen
Varme aconto: 800 kr./mdr.
El: afregnes med NRGI.

Som nævnt under punktet ”Havehusets økonomi” er det planen at hæve boligafgiften over de kommende år. Forvent at boligafgiften vil stige til ca. 4.000 kr. pr. måned i løbet af de næste fem år.

 

Internet og tv

Lejligheden er som resten af andelsforeningen tilsluttet fibernet og tv gennem Fibia. Hver lejlighed har eget abonnement, så hvis køber ønsker at fortsætte med Fibia, kontakter køber dem direkte med henblik på et tilbud.

 

Pris

 • Andelsbevis: kr. 1.372.024. Dette er den pris som forventes godkendt på næste ordinære generalforsamling i juni. Lille afvigelse kan forekomme.
 • Forbedringer og tilpasset løsøre: kr. 603.562
 • Løsøre: kr. 36.127

Det er op til køber, om man ønsker at købe løsøre helt eller delvist.
Dette aftales umiddelbart før underskrivelse af salgspapirer.

 

undefined

Havehuset anvender ovenstående afskrivningskurver

 

Hårde hvidevarer

Det er den enkelte andelshaver, som er ansvarlig for lejlighedens hårde hvidevarer og disse regnes normalt som løsøre.

Specifikation på forbedringer

Der er blevet udført omfattende forbedringer i lejligheden af to omgange – bl.a. en udvidelse af lejlighedens areal.

undefined

undefined

undefined

Salgsforløbet

Salgsprocedure

”Havehuset” har ingen venteliste og salg sker altid gennem offentlig annoncering.
Efter fremvisning af lejligheden kan interesserede sende en ansøgning på mail: salg@havehus.dk.
Blandt ansøgerne indbyder beboerne i ”Havehuset” et antal ansøgere - typisk 3 – 5 - til en samtale (½ time), hvorefter beboerne træffer afgørelse om, hvem andelen tilbydes. Sælger af andelen har ingen indflydelse på valg af køber i denne proces.

Tidsplan

Der vil være fremvisning af lejligheden de følgende søndage:

 • 24. maj
 • 07. juni
 • 14. juni

Alle dage mellem kl. 14-16.

Normalt holder vi ”åbent hus” men på grund af Corona situationen må fremvisningen planlægges bedre. Vi tildeler derfor interesserede et tidsrum, hvor man kan se lejligheden, og hvor der højest kan være yderligere ét par til stede i lejligheden.

 

Bestil en tid til fremvisning på salg@havehus.dk

 

Der vil på disse søndage også være mulighed for – uden booking og tidsbegrænsning – at se vores fælles lokaler og udeområder. Her vil der også være mulighed for tale med beboere.

Der henstilles til at komme på besøg på fremvisningsdagene, dog er der mulighed for virtuel rundvisning uden for fremvisningsdagene. Kontakt sælger, Line, på tlf.: 20728812. Du vil herefter få fremsendt en video fra lejligheden. Har du efterfølgende spørgsmål, eller brug for at se nærmere på noget specifikt kan der eventuelt aftales et virtuelt møde med sælger på FaceTime eller Google Duo.

Efter fremvisningerne er der følgende vigtige datoer: 

 • 21. juni: deadline for ansøgning
 • 29. juni: Svar fra ”Havehuset” om man bliver inviteret til samtale
 • 06. juli: Samtale med beboerne

Samtalerne gennemføres mellem kl. 18 – 21, så reserver denne aften i kalenderen!
Havehuset har dårlige erfaringer med at lægge samtaler over flere dage, da det ikke vil være de samme beboere som vil være til stede, og derfor er det meget sjældent at det kan lade sig gøre.
Ny andelshaver vælges tidligst den 6. juli, så det er altså ikke et spørgsmål om at komme først til mølle.
Afhængig af Corona situationen og de anbefalinger myndighederne måtte have til den tid, kan det være at samtalen gennemføres online og ikke ved fysisk fremmøde.

 

Yderligere information

”Havehuset” har en hjemmeside (www.havehus.dk), med andelsboligforeningens vedtægter, husorden, energimærke, seneste regnskab samt Nøgleoplysningsskema.

 

Send ansøgning eller spørgsmål til:

salg@havehus.dk

 

Tidsfrist for indsendelse af ansøgning: den 21. juni 2020. 
Husk at påføre kontaktoplysninger.

NB: Der tages forbehold for, at de nævnte dato kan ændres.

 

 

Plantegning

undefined

 

Billeder af lejligheden

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined